Privacy

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Burg

Diëtistenpraktijk Burg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Burg worden er gegevens verzamelt (b.v. via de mail/het contactformulier op de website/telefoon of tijdens het consult)

Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk Burg heeft uw persoonsgegevens nodig voor het op de juiste manier uitvoeren van een persoonlijk dieetadvies en deze aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaart?
Diëtistenpraktijk Burg bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Burg zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld een rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere instelling). Er wordt ten allen tijden gezorgd voor een veilige gegevensoverdracht.

Voor het veilig en vertrouwelijk opbergen van uw gegevens is een overeenkomst aangegaan met een ICT hosting organisatie. Diëtistenpraktijk Burg blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft ten alle tijden recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar contact@dietistenpraktijkburg.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Burg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Indien er sprake is van een datalek, wordt er een melding gemaakt bij Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkene(n). Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 06-20357560 of via contact@dietistenpraktijkburg.nl

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Burg kunt u contact opnemen via 06-20357560 of via contact@dietistenpraktijkburg.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.