Werkwijze

Intakegesprek

Het eerste consult is een intakegesprek, dit gesprek zal ongeveer een uur duren. Wanneer u op consult komt is het belangrijk om de gegevens van de zorgverzekeraar mee te nemen. Deze gegevens kunt u vinden op uw zorgverzekeringspasje.

Tijdens het intakegesprek worden alle gegevens verzameld die nodig zijn om een passend advies te maken. Na het intakegesprek ontvangt u de adviezen uitwerkt per post of e-mail. Bij een behandelplan op maat gemaakt kunt u denken aan:

  • Relevante medische geschiedenis
  • Gewichtsverloop
  • Eetgewoonten
  • Beweging
  • Motivatie
  • Doelen
  • Verwachtingen

Vervolgconsulten

Na het intakegesprek zijn er vervolgconsulten die afhankelijk van het consult 15 of 30 minuten duren.

Tijdens vervolgconsulten worden uw voortgang en ervaringen besproken, krijgt u aanvullende informatie en wordt u gecoacht bij de veranderingen in uw voedingspatroon en leefstijl.


Huisbezoek

Indien u niet in staat bent om, vanwege een medische reden, naar de praktijk te komen, is er de mogelijkheid dat wij bij u op huisbezoek komen. Hier is een verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk.

Digitaal consult

Indien u niet in de omgeving van de locaties woont kunt u ook online begeleid worden via een digitaal consult met beeldbellen.


Afspraak wijzigen

Indien u een afspraak wil annuleren of verzetten kan dit kosteloos tot maximaal 24 uur voor het consult anders worden de kosten voor het consult in rekening gebracht.

Maak direct een afspraak


Toestemmingsverklaring

Voor het optimaliseren van het behandelplan worden uw persoonsgegevens geregistreerd in een dossier. Tijdens het eerste consult zult u hiervoor een toestemmingsverklaring moeten tekenen. Ten alle tijden heeft u recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.


Klachten?

Bent u niet tevreden over de begeleiding en lukt het niet om de klacht samen op te lossen? Dan kunt u uw klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici.