Tarieven

In 2023 vergoed de verzekering standaard 3 uur per indicatie. Het hangt af van uw aanvullende verzekering of u extra dieetbegeleiding vergoed krijgt. Dieetadvies valt tevens onder het eigen risico.

Indien u door de praktijkondersteuner van de huisarts doorgestuurd wordt voor CVRM, Diabetes Mellitus en COPD, gelden er andere afspraken. Deze behandelingen worden vergoed via de ketenzorg (ELAN, PoZoB en Synchroon). Deze vergoeding gaat buiten het eigen risico om. Voor meer informatie over de ketenzorg en de vergoeding kunt u het beste even contact opnemen.

Consult 

Sinds augustus 2013 is de diëtist vrij toegankelijk, dit wil zeggen dat het niet verplicht is om via een (huis)arts doorverwezen te worden. U kunt op eigen initiatief de diëtist bezoeken.

Een consult bestaat vaak uit twee elementen, namelijk directe en indirecte tijd:

  • Directe tijd – de tijd die met de diëtist in gesprek bent.
  • Indirecte tijd – de uitwerktijd die nodig is om al uw gegevens te registreren voor o.a. de zorgverzekeraar en de tijd die nodig is om het dieetadvies op te stellen.

Dieetbevestiging 2023 en 2024

Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of diëtist? Dan mag u in een aantal gevallen een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. De website van de belastingdienst geeft hier meer informatie over. Heeft de Belastingdienst u om een dieetbevestiging over 2023 gevraagd? Download dan deze dieetbevestiging en laat hem invullen door uw arts of diëtist.

Er zijn een aantal voorwaarden die wij handhaven waarop wij een dieetverklaring uitschrijven:

  • Er moet een officiële diagnose zijn gesteld door een arts of diëtist en dit is vermeld op de verwijsbrief of in ons dossier.
  • U bent dit jaar onder behandeling of onder behandeling geweest bij één van de diëtisten van ons team
  • Er wordt alleen een dieetverklaring uitgeschreven over de periode dat u daadwerkelijk onder begeleiding bent geweest en ook daadwerkelijk het betreffende dieet voorgeschreven hebt gekregen.
  • Jaarlijks dient u minimaal 1 keer bij de diëtist geweest te zijn om recht te hebben op deze dieetverklaring
  • Er wordt alleen een dieetverklaring uitgeschreven voor diëten die staan vermeld in de officiële lijst van de belastingdienst.
  • Voor het uitschrijven van een dieetverklaring worden administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet bij ons onder behandeling bent geweest dan kunnen wij u niet helpen aan een dieetverklaring.


Tarieven 2024

Indien u de behandeling zelf wilt betalen, of wanneer uw vergoedingen op zijn, gelden de volgende tarieven:

Omschrijving Duur Tarief
Eerst consult en advies 1 uur + 30 min. indirecte tijd € 117,-
Vervolgconsult 30 minuten € 39,-
Klein consult 15 minuten € 19,50
Rapportage aan (huis)arts   € 19,50
Toeslag huisbezoek   € 30,-

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten kan dit kosteloos tot maximaal 24 uur voor het consult anders worden de kosten voor het consult in rekening gebracht.